(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Duits voor beginners en gevorderden (Niveau 2)

Duits / Technisch Duits voor:

Beroepsbeoefenaars (telefonisten , secretaressen, verkoper)
Opleiding bedrijfsspecifiek , Vakspecifiek


Taken

Voor wie?

Toelatingseisen

Inhoud opleiding

Toesting en examinering

Multi-inzetbaar personeel

Open inschrijving of maatwerk bedrijfsopleiding?

© 2021 | Techab