(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Autogeen lassen NIL – Niveau 1 t/m 4

Op zoek naar een lascursus autogeen lassen? Techab bedrijfsopleidingen verzorgt verschillende praktische lasopleidingen, van aankomend tot gevorderd lasser: op lasniveau‘s 1,2,3 en 4. Uiteraard geheel conform de lasnormen en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).


Het uitgangspunt? Uw organisatie

Het uitgangspunt van onze lasopleidingen is de werkplek. Het opleidingstraject start daarom met een inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt de opleiding op maat gesneden en vormgegeven. De te beheersen theorie en vaardigheden kunnen zo direct in de praktijk worden ingezet.

Al tijdens de opleiding ontstaat meer inzicht in het proces. Aan de hand van praktijkopdrachten ontwikkelt men gaandeweg de vaardigheden die nodig zijn in de praktijk. Het resultaat? Gemotiveerde, zelfstandige en competente autogeenlassers.

Wat is autogeen lassen?

Autogeen lassen (ofwel: gassmeltlassen of zuurstof-acetyleenlassen) is een lasmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer hete vlam. Met deze breed toepasbare lasmethode kunnen veel soorten materialen, in verschillende diktes, gelast worden. Met autogeen lasapparatuur kunt u lassen, hardsolderen en snijbranden.

Autogeen lassen - Niveau 1

Tijdens deze opleiding brengen wij uw medewerker(s) alle basisprincipes en -vaardigheden bij voor eenvoudig plaat- en pijplaswerk. Na de opleiding kunnen de deelnemers autogeen lassen op niveau 1 NIL.

Vooropleiding: Geen specifieke vooropleiding vereist. Na het volgen van de opleiding kunt u uw medewerker(s) laten doorstromen naar autogeen lassen niveau 2.

Autogeen lassen - Niveau 2

Tijdens deze opleiding brengen wij uw medewerker(s) alle principes en -vaardigheden bij voor het lastigere plaat- en pijplaswerk. Na de opleiding kunnen de deelnemers autogeen lassen op niveau 2 NIL.

Vooropleiding: Diploma autogeen lassen NIL – niveau 1. Na het volgen van de opleiding kunt u uw medewerker(s) laten doorstromen naar een opleiding fotolassen of autogeen lassen niveau 3.

Autogeen lassen - Niveau 3

Tijdens deze opleiding brengen wij uw medewerker(s) alle principes en -vaardigheden bij voor laswerk voor de gevorderd lasser. Na de opleiding kunnen de deelnemers autogeen lassen op niveau 3 NIL.

Vooropleiding: Diploma autogeen lassen NIL – niveau 2. Na het volgen van de opleiding kunt u uw medewerker(s) laten doorstromen naar een opleiding autogeen lassen niveau 4.

Autogeen lassen - Niveau 4

Tijdens deze opleiding brengen wij uw medewerker(s) alle principes en -vaardigheden bij om als volleerd autogeenlasser aan de slag te gaan. Na de opleiding kunnen de deelnemers autogeen lassen op niveau 4 NIL.

Vooropleiding: Diploma autogeen lassen NIL – niveau 3.

Na het doorlopen van alle niveau’s zijn de deelnemers volledig gespecialiseerd en volleerd autogeenlasser. Zij kunnen zelfstandig:

• Tekeningen lezen & interpreteren
• Een autogene lasinstallatie onderhouden, afstellen & toepassen

… en leren al het nodige over de toepassing en werking van de verschillende gassen, manometers, zuurstofflessen, elektrotechniek, lasnaadvormen, foutpreventie, kwaliteitseisen en veiligheid.

 

Investeer in uw medewerkers, in uw bedrijf.

 

Bedrijfsopleidingen autogeen lassen

De lasopleidingen van Techab zijn erkend door het NIL en worden gegeven door in de praktijk getrainde, bevoegde leraren. Tijdens de cursussen worden theorie en praktijk op een prettige manier afgewisseld, bij goede resultaten ontvangen de cursisten na afloop bijbehorend NIL-diploma.

Naast verschillende opleidingen op het gebied van lassen en solderen, verzorgt Techab tevens vele andere opleidingen op het gebied van procestechniek, productietechniek & metaaltechniek. Op vrijwel elk niveau!

Meer weten over een lascursus autogeen lassen? Vraag Techab naar de mogelijkheden voor een lastraining of praktijkbegeleidingstraject op maat!

 

© 2021 | Techab