(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Servicemonteur WTB – Niveau 3

Een servicemonteur WTB (werktuigbouw) kan alle kanten op! Met een diploma servicemonteur WTB stuurt u met een gerust hart uw medewerkers als nationaal/internationaal field service engineer of site supervisor op pad.


Resultaat

Na het afronden van de opleiding servicemonteur werktuigbouw niveau 3, zorgt uw medewerker er zelfstandig voor dat installaties, motoren en (productie-)machines goed functioneren. Hij gaat proactief te werk, haakt snel in op eventuele storingen, zorgt voor een uitstekend onderhoud en – afhankelijk van werkervaring en persoonlijkheid – stuurt minder ervaren krachten of locals aan om het project tot een goed resultaat te brengen.

 

Techab. Uw sparringpartner voor technische scholing op maat.

 

Een servicemonteur WTB is veelal werkzaam op de storingsdienst, een afdeling service en onderhoud in de technische sector of bij een productiebedrijf. Wilt u uw werknemer(s) door laten groeien naar (internationaal) service engineer WTB? Kies dan voor een vakopleiding servicemonteur WTB 4 via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of deeltijdopleiding van Techab!

Toelatingseisen

Voor de opleiding servicemonteur WTB niveau 3 is minimaal een relevant MBO-diploma op niveau 2 vereist. Is dit diploma niet aanwezig, dan wordt de opleiding in 3 jaar aangeboden.

Inhoud opleiding

De (BBL-)opleiding servicemonteur WTB is een praktijkgerichte vakopleiding op niveau 3. De tijdens het leerwerktraject opgedane kennis en vaardigheden kan direct door uw werknemer in de praktijk worden toegepast.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

• Uitvoeren van metingen
• Uitvoeren van testen
• Inspectie
• Storingen lokaliseren & analyseren
• Onderdelen herstellen & monteren
• Begeleiden van collega’s
• Nederlands
• Tekenen
• Loopbaan & burgerschap

Het uitgangspunt van de opleiding is de werkplek. Het opleidingstraject start daarom met een inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt de opleiding op maat gesneden en vormgegeven. De te beheersen theorie en vaardigheden kunnen zo direct in de praktijk worden ingezet.

Al tijdens de opleiding ontstaat meer inzicht in het proces. Aan de hand van praktijkopdrachten ontwikkelt men gaandeweg de vaardigheden die nodig zijn in de praktijk. Het resultaat? Een gemotiveerde, zelfstandige en competente servicemonteur werktuigbouw.

Toetsing en examinering

De opleiding is verdeeld in diverse thema’s die aansluiten bij de praktijk. Elk thema wordt minimaal een keer getoetst, het praktijkgedeelte wordt beoordeeld in het BPV-werkboek. Aan het eind van de opleiding krijgt de deelnemer een proeve van bekwaamheid en een eindgesprek; ook moet er werkstuk en/of scriptie ingediend worden. De proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door een onafhankelijk deskundige.

Als de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd, ontvangen de deelnemers het officieel erkende MBO-diploma servicemonteur WTB niveau 3.

Toekomstmogelijkheden

Een servicemonteur WTB, eventueel aangevuld met een taalcursus, lasopleiding en/of VCA-diploma, kan als servicemonteur/service engineer, senior service engineer of leidinggevend monteur WTB binnen uw organisatie aan de slag. Onshore én offshore.

Interne bedrijfsopleidingen

Techab bedrijfs- en beroepsopleidingen heeft jarenlang ervaring met volwassenenonderwijs, interne bedrijfsopleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid en techniek. Wij zijn met name gespecialiseerd in technische incompany-trainingen voor de metaal- en procesindustrie.

Meer weten over een intern studieprogramma op maat? Bel of mail ons voor een afspraak en een vrijblijvende kosteninschatting.

 

© 2021 | Techab