(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Basisoperator – Niveau 1

Een basisoperator bedient, regelt en bewaakt relatief eenvoudige apparaten en installaties. Ook voert hij eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit.


Voor wie

Deze basisopleiding is bedoeld voor operators en technici in allerlei bedrijven, voor iedereen die als basisoperator, assistent-operator, machinist of productievakman aan de slag wil. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Techab. De juiste investering voor uw technisch personeel.

Inhoud opleiding

De opleiding basisoperator is een competentiegerichte vakopleiding op niveau 1. Tijdens deze cursus leren deelnemers de basistaken van een operator. De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Procestechniek
  • Procesbeheersing
  • Procesonderhoud
  • Veiligheid en milieu
  • Exacte vakken: wiskunde, natuurkunde en scheikunde
  • Bediening van apparatuur
  • Procesregistratie
  • Naleving van veiligheids- en milieunormen
  • Onderhoud

Het uitgangspunt van de opleiding is de werkplek. Het opleidingstraject start daarom met een inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt de opleiding op maat gesneden en vormgegeven. De te beheersen theorie en vaardigheden kunnen zo direct in de praktijk worden ingezet.

Al tijdens de opleiding ontstaat meer inzicht in het proces. Aan de hand van praktijkopdrachten ontwikkelt men gaandeweg de vaardigheden die nodig zijn in de praktijk. Het resultaat? Een gemotiveerde, zelfstandige en competente basisoperator.

Toetsing & examinering

De opleiding is verdeeld in blokken. Na elk blok wordt een toets afgenomen. Het eindgesprek en de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door een onafhankelijk deskundige.

Als de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd, ontvangen de deelnemers het MBO-diploma basisoperator niveau 1. Met dit diploma kunnen zij – indien gewenst – doorstromen naar niveau 2: procesoperator A.

Maatwerkprogramma bedrijven

Heeft u interesse in een incompanytraject van de opleiding basisoperator niveau 1? Wij horen graag uw wensen en doelen.

In overleg met u maken we graag een opleidingsprogramma. Opgebouwd uit verschillende modules, of geheel op basis van uw opleidingsvraag en/of wensen. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Techab. Technische vakopleidingen & cursussen op maat.

 

© 2021 | Techab