(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Mechanisch of procesoperator A niveau 2

Een mechanisch operator A of procesoperator A niveau 2 bedient, regelt en bewaakt apparaten en installaties in de proces- of productie-industrie. Operators A werken vaak in ploegendienst. Zij voeren zelfstandig eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit en assisteren bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden.


Operator A. Voor wie?

De opleiding mechanisch operator A of procesoperator A niveau 2, is gericht op personen met affiniteit voor de procesindustrie of medewerkers die in de productie-industrie (of aanverwante industrieën) aan de slag zijn. Voor de opleiding mechanisch operator of procesoperator A is een diploma van een van onderstaande vooropleidingen nodig:

  • Basisoperator
  • VMBO, VMBO-TL of MAVO met exacte vakken (B-niveau)
  • Diploma niveau 1 in de procestechniek

 

Techab bedrijfsopleidingen. Laat uw medewerkers groeien.

 

Inhoud opleiding

De opleiding operator A is een competentiegerichte vakopleiding op niveau 2. Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig eenvoudige installaties te bedienen, storingen te signaleren en te assisteren bij het bedienen van ingewikkelde installaties in een industriële omgeving.

De vakopleiding mechanisch operator A is meer gefocust op de techniek, voor mensen die zich verder willen bekwamen op het gebied van mechanische processen. Een mechanisch operator is – naast de procesindustrie – veelal werkzaam in de automotive- of metaalindustrie.

Een procesoperator A is juist gespecialiseerd in de chemische processen: processen waarbij de aard van de stoffen verandert. Procesoperators zijn met name actief in de veevoeder-, voedings- of farmaceutische industrie.

Afhankelijk van de keus voor mechanisch operator A (1) óf procesoperator A (2), komen de volgende onderdelen aan bod:

• Procestechniek
• Procesbeheersing
• Procesonderhoud
• Veiligheid en milieu
• Wiskunde
• Natuurkunde
• Werktuigbouwkunde (1)
• Scheikunde (2)
• Indien gewenst: levensmiddelentechnologie A

Het uitgangspunt van de opleiding is de werkplek. Het opleidingstraject start daarom met een inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt in samenspraak met u als organisatie de opleiding op maat gesneden en vormgegeven. De te beheersen theorie en vaardigheden kunnen zo direct in de praktijk worden toegepast.

Al tijdens de opleiding ontstaat meer inzicht in het proces. Aan de hand van praktijkopdrachten ontwikkelt men gaandeweg de vaardigheden die nodig zijn om het proces te beheersen. Het resultaat? Een gemotiveerde, zelfstandige en competente operator A.

Toetsing en examinering

De opleiding is verdeeld in blokken. Na elk blok wordt een toets afgenomen. Het eindgesprek en de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door een onafhankelijk deskundige.

Als de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd, ontvangen de deelnemers het MBO-diploma operator A niveau 2. Met dit diploma kunnen zij aan de slag als (assistent) field operator, junior procesoperator, panel-operator en/of doorstromen naar niveau 3: operator B.

Offerte bedrijfsopleiding op maat

Techab biedt maatwerk- en incompany-opleidingen operator A; mechanisch dan wel procesgericht. Meer weten? Wij komen graag eerst bij u langs voor een kennismaking én analyse van uw opleidingsbehoeften en doelen. Op basis daarvan maken wij een offerte c.q. plan van aanpak op maat.

Uw medewerker(s) als mechanisch operator of procesoperator A opleiden? Een erkende (maatwerk) bedrijfsopleiding van Techab helpt u snel op weg. Tegen concurrerende prijzen!

 

© 2021 | Techab