(06) 224 13 871 | info@techab.nl

Praktijkgerichte beroepsopleidingen, trainingen & cursussen op maat.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL)

Werken uw operationeel leidinggevenden (soms) in een risicovolle omgeving? Wilt u dat zij zorgdragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving? Organiseer een dagcursus VCA-VOL (VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) bij u op locatie!


Inhoud

Leidinggevenden in de bouwnijverheid en industrie hebben een belangrijke rol, een voorbeeldfunctie. Tijdens de cursus VOL-VCA behandelen we o.a. de volgende onderwerpen, essentieel voor een veilige werkomgeving:

• Wet- en regelgeving omtrent veiligheid
• Rechten en plichten omtrent veiligheid
• Instructies & signalering
• Risico’s en ongevallen op de werkvloer
• Veiligheidsprocedures & noodsituaties
• Brand- en explosiegevaar
• Veilig werken met machines & gereedschappen
• Veilig werken met elektriciteit
• Veilig werken met gevaarlijke stoffen

 

Essentieel voor een veilige werkomgeving

 

VCA-bedrijfscertificaat

Als u als bedrijf of aannemer in aanmerking wilt komen voor het behalen van het VCA-bedrijfscertificaat, geldt dat ál uw operationeel leidinggevenden een VCA-VOL diploma moeten halen. Met dit diploma toont u aan dat uw leidinggevenden afdoende kennis hebben omtrent veiligheidsmanagement en uw personeel op een verantwoorde, veilige manier kunnen motiveren.

Toetsing

Als met een goed gevolg examen is gedaan, ontvangen de deelnemers het VCA-VOL diploma met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Maatwerk cursus VCA-VOL

Wilt u ook aantonen dat uw bedrijf voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid? Vraag een cursus VCA-VOL voor uw operationeel leidinggevenden aan, die naadloos aansluit bij uw bedrijfsprocessen en werkomstandigheden. Natuurlijk bij Techab bedrijfsopleidingen.

 

© 2021 | Techab